Flagstangstællingen

- 27/01/16
I de sidste par uger har det været meget oppe i medierne omkring optælling af flagstænger i det offentlige. Der har været næsten en uendeligt strøm af mere eller mindre kreaktive forslag til hvorfor det skulle gøres.

Sagen har endda fået tilnavnet "flagstang-gate" for at gøre opmærsom på hvor absurt kravet virker. 

Kan der spares penge?
Et punkt som mange har haft oppe er mistanken om at staten gerne vil omprioriterer omkostningerne til vedligehold og flag hejsningen. Men flag hejsning er aldrig en fuldtidsbeskæftigelse, så det er tvivlsomt om medarbejder kan spares væk alene på den baggrund. 

Et andet forslag er at flaget som bekendt skal op til solopgang og tages ned til solnedgang. Det vil sige i store dele af året uden for den normale arbejdstid for offentlige ansatte. Altså en ekstra lønudgift og dermed en ekstra mulighed for besparelser.

Den kedelige forklaring
Da forklaringen endelig kom var der slet ikke så meget bål og brand over det. Baggrunden for optællingen bunder i at der var stillet forslag om at vi for hæderens skyld skulle flage med det Grønlandske og det Færøske flag på deres nationale flagdage. 

Og uden at vide hvor mange flagstænger det offentlige råder over, ja så er det svært at vide hvor mange flag der skal købes ind. 

Vi synes det er et rigtig godt initiativ at hædre vores venner fra resten af rigsfællesskabet. 

Men om det ender med at blive til noget kan kun tiden vise. 


Tilbage til oversigten